Några bilder på valparnas utveckling från nyfödd fram till de är ca 6 veckor gamla, födda den 2/10 -2003 efter Mikkels Mink och SUvCH SVCH Skuleskogens Carmen.

När ögonen öppnas... Vem gläds inte åt att få se de små när tindrande ögon öppnas för första gången. Det är lycka...