Det goda resultat som hitintills uppnåtts beror till stor del på min kära stamtik SUgvCH SVCH Mikkels Mirabella som också har Bruksavelspris i Guld.
Av de 15 valpar hon fått är 8 champion. Hon visade sig också vara en mycket duktig liten dam och var även en fin familjehund.


Utmärkelser för Skuleskogens Kennel

Svenska Taxklubben

Svenska Taxklubbens Utmärkelsetecken i Guld
Svenska Taxklubbens Bruksavelspris i Silver och Brons.
24 Bästa uppfödargrupper med HP.
14 Bästa Avelsgrupper, Svenska taxklubben och SKK.

Kennelklubbs Utställningar och Special Hundklubbar.

BIS 1:a    Uppfödargrupp        24  st
BIS 2:a    Uppfödargrupp        4  st
BIS 3:a    Uppfödargrupp        3  st
BIS 4:a    Uppfödargrupp        1  st
BIS R       Uppfödargrupp        2  st

BIS 1:a Avelsgrupp                14  st
BIS 2:a Avelsgrupp                3  st  


Mirabella

 

 Jag vill också passa på att tacka uppfödaren Viveca Nilsson Mikkels Kennel, för de mycket bra avelstikar hon lämnat till mig och med vilka jag lade grunden till min uppfödning.
Jag tackar henne för den stöttning och det goda samarbete vi har. Det är värdefullt att få ta del av den erfarna uppfödarens erfarenhet.
jag har även fått mycket god hjälp av flera andra uppfödare, och goda vänner som jag tacksamt tagit emot råd och hjälp från.
Jag vill även tacka de underbara och duktiga valpköpare jag har, som genom sitt arbete med valparna bidragit till de framgångar jag haft.
Utan er hjäp hade jag inte kommit långt.
Med Taxens bästa för ögonen ser jag fram emot kommande års gemensamma arbete att behålla den friska, sunda och trevliga hund vi har.

Hälsningar Karin

 

En av Mirabellas söner
SUdvCH Skuleskogens Amiral S29348/91

Foto: Mats-Olov Wikman